Dịch cúm (H1N1) - cập nhật thế giới 14/5/2010

Không có quốc gia mới nào báo cáo về những trường hợp cúm (H1N1) được xác nhận lần đầu kể từ lần cập nhật trước vào ngày 7/5/2010.

Không có quốc gia mới nào báo cáo về trường hợp tử vong do cúm (H1N1) được xác nhận lần đầu kể từ lần cập nhật trước vào ngày 7/5/2010.

Khu vực

Số tử vong*

Văn phòng WHO khu vực châu Phi (AFRO)

168

Văn phòng WHO khu vực châu Mỹ (AMRO)

Ít nhất 8.361

Văn phòng WHO khu vực Đông Địa Trung Hải (EMRO)**

1.019

Văn phòng WHO khu vực châu Âu (EURO)

Ít nhất 4.861

Văn phòng WHO khu vực Đông Nam Á (SEARO)

1.798

Văn phòng WHO khu vực Tây Thái bình dương (WPRO)

1.829

Tổng cộng*

Ít nhất 18.036

* Do các nước không còn phải xét nghiệm và báo cáo những trường hợp riêng lẻ, nên số trường hợp báo cáo thực sự thấp hơn con số thực tế.

** Không cập nhật từ ngày 7/3/2010.

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.