Thông báo số 2075 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá: Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá bản chào giá

Bé sơ sinh nhỏ nhất Việt Nam

Chào đời ở tuần thứ 25 khi mới được hơn 500g, bé Bùi Thị Gái (Bùi Thị Xuân, Hải Dương) là em bé có cân nặng thấp nhất được nuôi sống từ trước tới nay tại Việt Nam.