Thư mời chào giá số 353 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn