Thông báo phát hành HSYC số 1555 ngày 27/09/2023

Căn cứ QĐ số 2345/QĐ-PSTW ngày 26/09/2023 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp của gói thầu

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về sơ sinh và hồi sức sơ sinh non tháng của Anh Quốc️

Chiều ngày 29/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Tổ chức Newborns Vietnam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu đợt 1 cho 09 bác sĩ chuyên khoa sơ sinh.