Thông báo số 335 ngày 20/03/2023 - Đính chính thư mời chào giá hóa chất năm 2023

Ngày 10/03/2023 Bệnh viện Phụ sản Trung ương có đăng tải thư mời số 294/TM-PSTW về chào giá hóa chất năm 2023

Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu về sơ sinh và hồi sức sơ sinh non tháng của Anh Quốc️

Chiều ngày 29/11/2023, Bệnh viện Phụ sản Trung ương và Tổ chức Newborns Vietnam (Vương Quốc Anh) đã tổ chức Lễ tốt nghiệp khóa đào tạo chuyên sâu đợt 1 cho 09 bác sĩ chuyên khoa sơ sinh.