Thư mời chào giá số 336 ngày 20/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa Dinh Dưỡng