Thư mời chào giá số 348 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Tủng ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chât, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Sinh Hóa