Thư mời chào giá số 349 ngày 21/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiêmk phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Giải phẫu bệnh