Thư mời chào giá số 352 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêo hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Vi Sinh