Thư mời chào giá số 357 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho các Khoa, Phòng/Trung tâm tại bệnh viện