Tin tức - Sự kiện

Thông báo mời thầu số 1581 ngày 29/09/2023

Gói thầu : Mua sắm hóa chất, sinh phẩm bổ sung lần 4 năm 2023 

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1584 ngày 29/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1585 ngày 29/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1586 ngày 29/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho dự toán

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1574 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thàu cho gói thầu Tư vấn thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT cho KHLCNT cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1573 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương đang có nhu cầu tìm kiếm các đơn vị tư vấn đấu thầu cho gói thầu Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho KHLCNT cung cấp thuốc bổ sung lần 2 năm 2023

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1568 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1570 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu Thẩm định kế hoạch LCNT cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1569 ngày 28/09/2023

Bệnh viện Phụ sản Trung ương có nhu cầu Thẩm định HSYC và thẩm định kết quả LCNT cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1554 ngày 27/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu

Chi tiết

Thông báo phát hành HSYC số 1555 ngày 27/09/2023

Căn cứ QĐ số 2345/QĐ-PSTW ngày 26/09/2023 của Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương về việc Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mua sắm trực tiếp của gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1544 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định E-HSMT và thẩm định KQLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn, thẩm định đấu thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1546 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT để có cơ sở xây dựng giá gói thầu tư vấn đấu thầu cho gói thầu

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1545 ngày 26/09/2023

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương có nhu cầu tiếp nhận báo giá của dịch vụ Thẩm định KHLC nhà thầu để có cơ sở xây dựng giá cho gói thầu

Chi tiết

KHAI MẠC HỘI NGHỊ SẢN PHỤ KHOA VIỆT PHÁP LẦN THỨ 23 NĂM 2023

Tối 14/8, tại Hà Nội, Hội nghị Sản Phụ khoa Việt-Pháp lần thứ 23 do bệnh viện Phụ sản Trung ương chủ trì tổ chức chính thức khai mạc.

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương