Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 1532 ngày 24/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao nhằm phục vụ công tác chuyên môn cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1531 ngày 24/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm dụng cụ, vật tư y tế tiêu hao nhằm phục vụ công tác chuyên môn cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1520 ngày 23/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Bộ thoát thải khí gây mê cho máy gây mê kèm thở BleaseFocus 700 - Hãng: Spacelabs Heathcare của khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1519 ngày 23/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu bảo dưỡng và thay thế phụ kiện cho máy gây mê kèm thở BleaseFocus 700 - Hãng: Spacelabs Heathcare của khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1502 ngày 18/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa Dinh dưỡng

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1493 ngày 17/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu bảo trì, bảo dưỡng máy gây mê kèm thở của Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1492 ngày 17/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thay thế phụ kiện cho máy sàng lọc điếc cho trẻ sơ sinh (Model: AUDX Pro II, Hãng: Bio-Logic/ Natus Medical) của Trung tâm Chăm sóc và điều trị trẻ sơ sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1491 ngày 17/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu bảo trì, thay thế vật tư tiêu hao cho máy gây mê kèm thở của khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1473 ngày 15/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm mực máy in và vật tư CNTT sử dụng cho năm 2023

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1476 ngày 15/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất chạy máy xét nghiệm cho khoa Huyết Học

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1472 ngày 15/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện cho máy gây mê kèm thở - Hãng sx: Spacelabs Healthcare/ Mỹ sử dụng tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1468 ngày 14/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm phụ kiện cho máy gây mê kèm thở sử dụng tại khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức.

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1458 ngày 10/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê Đơn vị tư vấn giám sát gói thầu: Cải tạo, sửa chữa năm 2021 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương bằng nguồn thu viện phí.

Chi tiết

Thư mời chào giá số 1457 ngày 10/11/2022

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê Đơn vị tư vấn giám sát gói thầu: Cải tạo, sửa chữa năm 2020 của Bệnh viện Phụ sản Trung ương bằng nguồn thu viện phí.

Chi tiết

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương