Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 371 ngày 22/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 358 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm y dụng cụ phục vụ phẫu thuật sản phụ khoa

Chi tiết

Thư mời chào giá số 357 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho các Khoa, Phòng/Trung tâm tại bệnh viện

Chi tiết

Thư mời chào giá số 355 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Huyết học

Chi tiết

Thư mời chào giá số 354 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, môi trường phục vụ công tác chuyên môn tại TT Hỗ trợ sinh sản quốc gia

Chi tiết

Thư mời chào giá số 353 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết

Thư mời chào giá số 352 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêo hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Vi Sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 348 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Tủng ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chât, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Sinh Hóa

Chi tiết

Thư mời chào giá số 350 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Khám bệnh theo yêu cầu

Chi tiết

Thư mời chào giá số 349 ngày 21/02/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiêmk phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Giải phẫu bệnh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 351 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại TT Chẩn đoán trước sinh

Chi tiết

Thư mời chào giá số 339 ngày 20/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX; đơn vị thẩm định kế hoạch LCNT, thẩm định HSYC ..

Chi tiết

Thư mời chào giá số 336 ngày 20/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm các gói thực phẩm hàng hóa cho khoa Dinh Dưỡng

Chi tiết

Thông báo số 335 ngày 20/03/2023 - Đính chính thư mời chào giá hóa chất năm 2023

Ngày 10/03/2023 Bệnh viện Phụ sản Trung ương có đăng tải thư mời số 294/TM-PSTW về chào giá hóa chất năm 2023

Chi tiết

Đón công dân đầu tiên của năm 2023

Đúng 0h ngày 1/1/2023, tại phòng đẻ của Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bé gái Vũ Ngọc Hân cất tiếng khóc oe oe chào đời. Sau Hân vài phút, bé Thành và Tuệ Minh cũng chào đời. Cả 3 bé đều được PGS.TS Trần Danh Cường - Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ươn

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại

Dịch vụ Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình qua điện thoại của Trung tâm Tư vấn Sức khoẻ sinh sản và Kế hoạch hoá gia đình bệnh viện Phụ Sản Trung ương