Tin tức - Sự kiện

Thư mời chào giá số 371 ngày 22/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức

Chi tiết

Thư mời chào giá số 358 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm y dụng cụ phục vụ phẫu thuật sản phụ khoa

Chi tiết

Thư mời chào giá số 357 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm vật tư y tế tiêu hao cho các Khoa, Phòng/Trung tâm tại bệnh viện

Chi tiết

Thư mời chào giá số 355 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao dùng cho máy xét nghiệm phục vụ công tác chuyên môn tại khoa Huyết học

Chi tiết

Thư mời chào giá số 354 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, môi trường phục vụ công tác chuyên môn tại TT Hỗ trợ sinh sản quốc gia

Chi tiết

Thư mời chào giá số 353 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao phục vụ công tác chuyên môn tại Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn

Chi tiết