Thư mời chào giá số 354 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm hóa chất, môi trường phục vụ công tác chuyên môn tại TT Hỗ trợ sinh sản quốc gia