Thư mời chào giá số 358 ngày 21/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu mua sắm y dụng cụ phục vụ phẫu thuật sản phụ khoa