Thư mời chào giá số 339 ngày 20/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu thuê đơn vị tư vấn lập HSYC và đánh giá HSĐX; đơn vị thẩm định kế hoạch LCNT, thẩm định HSYC ..